hop-banh-trung-thu (7)

hop-banh-trung-thu

 Số lượng bánh lớn hơn thể hiện sự hào phóng và mong muốn mối quan hệ gắn bó lâu dài.

Both comments and trackbacks are currently closed.