CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với trang web https://www.inandaiduong.com/ và sản phẩm của chúng tôi tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Đại Dương, được gọi là “In ấn Đại Dương”.

Lưu ý rằng chính sách này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách riêng của họ.

chinh-sach-quyen-rieng-tu

Chính sách của chúng tôi bao gồm những điều sau

 1. Thông tin cá nhân thu thập
 2. Sử dụng thông tin cá nhân
 3. Cookies
 4. Chia sẻ thông tin cá nhân
 5. Vị trí của thông tin cá nhân
 6. Bảo vệ thông tin cá nhân
 7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
 8. Truy cập và lựa chọn
 9. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
 10. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
 11. Thông tin bổ sung cho châu Âu

Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Inandaiduong lấy thông tin cá nhân của quý khách thông qua quá trình tương tác với Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Dưới đây là các nguồn thông tin mà chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu.

Thông tin do quý khách cung cấp: Mọi thông tin mà quý khách chia sẻ liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi đều được chúng tôi thu thập và lưu trữ. Điều này bao gồm mọi dạng thông tin mà quý khách tự nguyện cung cấp.

Thông tin từ nguồn khác: Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về quý khách từ các nguồn khác như nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn. Điều này giúp chúng tôi bổ sung thông tin và cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho quý khách.

Quý khách có thể yên tâm rằng chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và sử dụng nó một cách an toàn và minh bạch theo các nguyên tắc của Chính sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để thực hiện nhiều mục đích khác nhau, nhằm cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của inandaiduong. Dưới đây là những mục đích cụ thể mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách.

Cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Thông tin cá nhân của quý khách được sử dụng để thực hiện các dịch vụ như: Đăng ký, mua hàng, tham gia chương trình quảng cáo, ưu đãi và thanh toán.

Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của inandaiduong: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, hỗ trợ và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Thông tin cá nhân của quý khách giúp chúng tôi đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà quý khách có thể quan tâm, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách.

Liên lạc với quý khách: inandaiduong sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với quý khách qua các kênh như: Email, chat, SMS, cuộc gọi thoại và để trả lời yêu cầu của quý khách.

Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi, có thể hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích của quý khách.

Mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách: Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của quý khách để sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

Hy vọng rằng bạn sẽ đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư của bạn.